Nasze usługi

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - świadczenia bezpłatne

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7.00 – 18.00


poradnia położniczo - ginekologiczna:
poniedziałek, środa, czwartek 13.20 - 18.00
piątek 7.00 – 18.00

Nasz adres

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o.o.
58-340 Głuszyca,
ul Grunwaldzka 24

tel. (074) 84-56-212,
84-56-245, 84-56-250

e-mail: unimed@unimed.pl


 

NIP: 886 – 25 – 29 – 062
REGON: 891089100
Kapitał zakładowy spółki: 52 000 zł
KRS nr 0000014436 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Głuszyca 25 1090 2314 0000 0005 9200 3779